ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ Youtube
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกาญจนา ทรัพย์สุข
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,09:49  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริญา หอมชื่น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,16:31  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำไม่คล่องของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านชุมแสง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริญา หอมชื่น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,16:26  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ Youtube
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิดาภา งามนวล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,16:14  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ Youtube
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลิตา ดีทน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,16:06  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ Youtube
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งอรุณ ห้วยโหงทอง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,15:59  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ Youtube
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรชา จันทรรัตน์มณี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,15:57  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ Youtube
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุทิน ยิ่งชูรส
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,15:56  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ Youtube
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริญา หอมชื่น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,15:54  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ Youtube
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณมณี โสผล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,15:50  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..