ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การหยุดเรียน วันทีี่ 15 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 วัน (อ่าน 118) 14 ธ.ค. 65
การหยุดเรียนกรณีพิเศษ 7 ธันวาคม 2565 (อ่าน 174) 06 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านชุมแสง กำหนดการปิด - เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 284) 07 ต.ค. 65
สถานีเล่าข่าวโรงเรียนบ้านชุมแสง (อ่าน 36) 19 ก.ค. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 903) 22 พ.ค. 65
ช่องทางการติดต่อสื่อสารแต่ละชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 746) 13 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านชุมแสง เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบปกติ) (อ่าน 797) 13 พ.ค. 65
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 881) 12 พ.ค. 65
ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน (อ่าน 770) 11 พ.ค. 65
ศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา โรงเรียนบ้านชุมแสง (อ่าน 768) 19 เม.ย. 65
การปิด - เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1626) 02 เม.ย. 65
ประกาศการเปิดเรียน On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3916) 02 ก.พ. 65
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3600) 19 ม.ค. 65
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3808) 28 ต.ค. 64
แจ้งการปิด และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3600) 14 ต.ค. 64
ประกาศ การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกรณีฉุกเฉิน ฉบับที่ 4 (อ่าน 3690) 17 ก.ค. 64
ประกาศ การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกรณีฉุกเฉิน ฉบับที่ 3 (อ่าน 3598) 09 ก.ค. 64
ประกาศ การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กรณีฉุกเฉิน ฉบับที่ 2 (อ่าน 3609) 03 ก.ค. 64
ประกาศ การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กรณีฉุกเฉิน (อ่าน 3669) 28 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านชุมแสง เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3866) 27 พ.ค. 64
ประกาศ ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน (อ่าน 3698) 13 พ.ค. 64
ประกาศนัดหมายผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรีฯ และซื้อชุดกีฬา ฯลฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3620) 11 พ.ค. 64
การรัับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3750) 17 ก.พ. 64
ประกาศการเปิดสถานศึกษาตามปกติ 1 ก.พ. 2564 (อ่าน 3688) 31 ม.ค. 64
ประกาศการเปิดเรียน 1 ก.พ. 2564 (อ่าน 3686) 30 ม.ค. 64
สถานศึกษายังคงปิดต่อ นับตั้งแต่วันที่่ 27 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (อ่าน 3668) 28 ม.ค. 64
ประกาศ การปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 6623) 30 ธ.ค. 63
ประกาศ การปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 6671) 28 ธ.ค. 63
ช่องทางการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 6644) 22 ธ.ค. 63
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 7287) 22 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 6835) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือนิทานที่พัฒนา EF ทักษะสมองในเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 6800) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจา (อ่าน 6802) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการทำงาน โ (อ่าน 6805) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุค่ายบูรณาการวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 6727) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 6745) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 6738) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการดำเนินกิจกรรมสร้างการดี ๔.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 6719) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมุ้งลวด อาคารบุนนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 6731) 10 ก.ย. 63
แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6932) 23 มิ.ย. 63
การจำหน่ายเสื้อผ้าของโรงเรียน (อ่าน 6744) 22 มิ.ย. 63
การรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 6758) 22 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือกักตัว 14 วันก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 (อ่าน 6896) 11 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ปรับตารางออกอากาศการเรียนการสอน DLTVเหลือ 5 วิชาเท่านั้น (อ่าน 6817) 01 มิ.ย. 63
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 7035) 15 พ.ค. 63
รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 - ม.3 (อ่าน 8977) 15 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครอง.... (อ่าน 6851) 15 พ.ค. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.6 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 8142) 11 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.5 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 7122) 11 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.4 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 11532) 11 เม.ย. 63