กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปภาวี บุญเป๋า
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0831112102
อีเมล์ : bi_bill_chan1@hotmail.com