การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.22 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.21 KB