กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมพร จันทร์ขอนแก่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0860597502
อีเมล์ : Som1011973@hotmail.com

นายอภิรักษ์ จักษุธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : apirak7739@hotmail.com