ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านชุมแสง
003 หมู่ที่ 1   ตำบลชุมแสง  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
เบอร์โทรศัพท์ (038) 666563 เบอร์โทรสาร 0-3866-6563
Email : chumsangschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน