รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านชุมแสง
003 หมู่ที่ 1   ตำบลชุมแสง  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
เบอร์โทรศัพท์ (038) 666563 เบอร์แฟกส์ 0-3866-6563
Email : chumsangschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :