ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนัดหมายผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรีฯ และซื้อชุดกีฬา ฯลฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3) 11 พ.ค. 64
การรัับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 112) 17 ก.พ. 64
ประกาศการเปิดสถานศึกษาตามปกติ 1 ก.พ. 2564 (อ่าน 115) 31 ม.ค. 64
ประกาศการเปิดเรียน 1 ก.พ. 2564 (อ่าน 131) 30 ม.ค. 64
สถานศึกษายังคงปิดต่อ นับตั้งแต่วันที่่ 27 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (อ่าน 108) 28 ม.ค. 64
ประกาศ การปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 3107) 30 ธ.ค. 63
ประกาศ การปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 3163) 28 ธ.ค. 63
ช่องทางการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 3113) 22 ธ.ค. 63
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 3139) 22 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3300) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือนิทานที่พัฒนา EF ทักษะสมองในเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3282) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจา (อ่าน 3297) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการทำงาน โ (อ่าน 3308) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุค่ายบูรณาการวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3237) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3248) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3233) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการดำเนินกิจกรรมสร้างการดี ๔.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3214) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมุ้งลวด อาคารบุนนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3236) 10 ก.ย. 63
แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3386) 23 มิ.ย. 63
การจำหน่ายเสื้อผ้าของโรงเรียน (อ่าน 3223) 22 มิ.ย. 63
การรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3222) 22 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือกักตัว 14 วันก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 (อ่าน 3380) 11 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ปรับตารางออกอากาศการเรียนการสอน DLTVเหลือ 5 วิชาเท่านั้น (อ่าน 3311) 01 มิ.ย. 63
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 3506) 15 พ.ค. 63
รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 - ม.3 (อ่าน 5462) 15 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครอง.... (อ่าน 3335) 15 พ.ค. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.6 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 4619) 11 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.5 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 3592) 11 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.4 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 8022) 11 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.3 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 3446) 11 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.2 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 3326) 11 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.1 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 3295) 11 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองอนุบาล 2-3 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 3785) 11 เม.ย. 63
แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนกรอกข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเรียนทางไกล เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 (อ่าน 3266) 27 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ให้ันักเรียนมารับนมโรงเรียน ในวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระมหาชนก (อ่าน 3293) 19 มี.ค. 63
แจ้งปิดเรียนปีการศึกษา 2562 และเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3321) 09 มี.ค. 63
ราคาท้องถิ่น ปร4-ปร6 (อ่าน 3828) 04 ม.ค. 62
แบบแปลนอาคารเรียน 318ล./55ก (อ่าน 3915) 04 ม.ค. 62
ฟอร์ม แบบ ปร4 - ปร6 (อ่าน 3800) 04 ม.ค. 62
ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55ก (อ่าน 3729) 04 ม.ค. 62