ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ mBot Neo Basic Coding
วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธาราพงษ์ มูลภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมอบรม mBot Neo Basic Coding การใช้สื่อการเรียนหุ่นยนต์ mBot การออกแบบและการเขียนโปรแกรมด้วยหุ่นยนต์ mBot ด้วยระบบอัตโนมัติ AI Iot เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของระบบ AI Iot ในอนาคต ณ ห้องประชุมพระมหาชนก โรงเรียนบ้านชุมแสง
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2565,22:54   อ่าน 26 ครั้ง