ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วง covid-19
วันที่ 14 มกราคม 2564  โรงเรียนบ้านชุมแสง  ได้ต้อนรับ  นางปัณชลีย์ ปราณี  ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เข้านิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID – 19  ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,11:39   อ่าน 57 ครั้ง